ቁጽርታትን ተርታዊ ቁጽርታትን 
Zahlen und Ordnungszahlen


Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B.
(04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።

 

Zahlwörter ምልክት ኣሃዝ  


(2023) ቁጽርታት ካብ 0 ስጋብ 10
(2023) Zahlen von 0 bis 10
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (382.35KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 0 ስጋብ 10
(2023) Zahlen von 0 bis 10
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (382.35KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 10 ስጋብ 20
(2023) Zahlen von 10 bis 20
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (383.17KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 10 ስጋብ 20
(2023) Zahlen von 10 bis 20
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (383.17KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 21 ስጋብ 50
(2023) Zahlen von 21 bis 50
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (484.7KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 21 ስጋብ 50
(2023) Zahlen von 21 bis 50
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (484.7KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 50 ስጋብ 100
(2023) Zahlen von 50 bis 100
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (617.37KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 50 ስጋብ 100
(2023) Zahlen von 50 bis 100
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (617.37KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 110 ስጋብ 200
(2023) Zahlen von 110 bis 200
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (1007.54KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 110 ስጋብ 200
(2023) Zahlen von 110 bis 200
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (1007.54KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 210 ስጋብ 500
(2023) Zahlen von 210 bis 500
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (1.48MB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 210 ስጋብ 500
(2023) Zahlen von 210 bis 500
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (1.48MB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 517 ስጋብ 1000
(2023) Zahlen von 517 bis 1000
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (2.46MB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 517 ስጋብ 1000
(2023) Zahlen von 517 bis 1000
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (2.46MB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 1200 ስጋብ 5000
(2023) Zahlen von 1200 bis 5000
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (1.99MB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 1200 ስጋብ 5000
(2023) Zahlen von 1200 bis 5000
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (1.99MB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 5200 ስጋብ 10000
(2023) Zahlen von 5200 bis 10000
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (1.12MB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 5200 ስጋብ 10000
(2023) Zahlen von 5200 bis 10000
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (1.12MB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 100000 ናብ ላዕሊ
(2023) Zahlen von 100000 nach oben
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (630.37KB)
(2023) ቁጽርታት ካብ 100000 ናብ ላዕሊ
(2023) Zahlen von 100000 nach oben
01_01_ቁጽርታት_Zahlen.apkg (630.37KB)

 Ordinalzahlen ተርታዊ ቁጽርታት

(2023) ተርታዊ ቁጽሪ ካብ 1. ስጋብ 5.
(2023) Ordnungszahlen von 1. bis 5.
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (434.43KB)
(2023) ተርታዊ ቁጽሪ ካብ 1. ስጋብ 5.
(2023) Ordnungszahlen von 1. bis 5.
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (434.43KB)
(2023) ተርታዊ ቁጽርታት ካብ 6. ስጋብ 10.
(2023) Ordnungszahlen von 6. bis 10.
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (442.41KB)
(2023) ተርታዊ ቁጽርታት ካብ 6. ስጋብ 10.
(2023) Ordnungszahlen von 6. bis 10.
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (442.41KB)
(2023) ተርታዊ ቁጽርታት ካብ 11. ስጋብ 20.
(2023) Ordnungszahlen von 11. bis 20.
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (475.85KB)
(2023) ተርታዊ ቁጽርታት ካብ 11. ስጋብ 20.
(2023) Ordnungszahlen von 11. bis 20.
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (475.85KB)
(2023) ተርታዊ ቁጽርታት ካብ 21. ስጋብ 31.
(2023) Ordnungszahlen von 21. bis 31.
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (749.27KB)
(2023) ተርታዊ ቁጽርታት ካብ 21. ስጋብ 31.
(2023) Ordnungszahlen von 21. bis 31.
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (749.27KB)
(2023) ተርታዊ ቁጽሪ ካብ 40. ናብ ላዕሊ
(2023) Ordnungszahlen aufwärts
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (981.63KB)
(2023) ተርታዊ ቁጽሪ ካብ 40. ናብ ላዕሊ
(2023) Ordnungszahlen aufwärts
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (981.63KB)

 


Bitte erst üben, wenn die obigen Karten schon gelernt worden sind.
ሓበሬታ: መጀመርታ ብላዕለዋይ ዘሎ ካርታ ተማሃሩ ቅድሚ እዚ ታሕተዋይ  ምምሃርኩም።

(2023) ተርታዊ ቁጽርታት ምስ ስማት
(2023) Ordnungszahlen mit Nomen
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (4.34MB)
(2023) ተርታዊ ቁጽርታት ምስ ስማት
(2023) Ordnungszahlen mit Nomen
01_02_ቁጽርታት ናይ መስረት_Ordnungszahlen.apkg (4.34MB)