ሰዓት -  Uhrzeit

Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B. (04.02.2016).
ዝተሓደሱ ካርታ
 በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።Uhrzeiten ሰዓታት

ንጀርመን ተማሃሮ

(2023) ሕቶ ንሰዓት
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (126.91KB)
(2023) ሕቶ ንሰዓት
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (126.91KB)
(2023) ሰዓት ንንግሆ
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.57MB)
(2023) ሰዓት ንንግሆ
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.57MB)
(2023) ግዜ ኣብ ምሸት
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.68MB)
(2023) ግዜ ኣብ ምሸት
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.68MB)


Für Tigrinya-Lerner

(2023) Frage nach der Uhrzeit
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (126.93KB)
(2023) Frage nach der Uhrzeit
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (126.93KB)
(2023) Uhrzeit für die Morgenstunden
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.57MB)
(2023) Uhrzeit für die Morgenstunden
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.57MB)
(2023) Uhrzeit für die Abendstunden
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.68MB)
(2023) Uhrzeit für die Abendstunden
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.68MB)


ሰዓታት ብጀርመን ዘይወግዓዊ ኣባሃህላ

(2023) ሰዓት ናይ ጀርመን ወግዓዊ ዘረባ ንንግሆ
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.57MB)
(2023) ሰዓት ናይ ጀርመን ወግዓዊ ዘረባ ንንግሆ
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.57MB)
(2023) ሰዓት ናይ ጀርመን ወግዓዊ ዘረባ ንምሸት
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.68MB)
(2023) ሰዓት ናይ ጀርመን ወግዓዊ ዘረባ ንምሸት
01_03_ሰዓት_Uhrzeit.apkg (1.68MB)