ኣዳራጊ ሓረጋት - Komparativsätze


Gegenwartsform - ህልዊ ኣገባብ

ነፈዐ - fleißiger sein
ካብ እዚኣ ሰበይቲ - als die Frau
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (781.57KB)
ነፈዐ - fleißiger sein
ካብ እዚኣ ሰበይቲ - als die Frau
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (781.57KB)
ነወሐ - größer sein
als der Mann - ካብ እዚ ሰብኣይ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (732.07KB)
ነወሐ - größer sein
als der Mann - ካብ እዚ ሰብኣይ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (732.07KB)
በለሐ - intelligenter sein
als die Frau - ካብ እዚኣ ሰበይቲ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (771.97KB)
በለሐ - intelligenter sein
als die Frau - ካብ እዚኣ ሰበይቲ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (771.97KB)
ሓጸረ - kleiner sein
als die Frau - ካብ እዚኣ ሰበይቲ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (730.94KB)
ሓጸረ - kleiner sein
als die Frau - ካብ እዚኣ ሰበይቲ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (730.94KB)
ቀልጢፉ ሰረሐ - schneller arbeiten
ካብ እዚ ሰብኣይ - als der Mann
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (728.28KB)
ቀልጢፉ ሰረሐ - schneller arbeiten
ካብ እዚ ሰብኣይ - als der Mann
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (728.28KB)

 

ከበደ - schwerer sein
ካብ እዚ ሰብኣይ - als der Mann
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (710.92KB)
ከበደ - schwerer sein
ካብ እዚ ሰብኣይ - als der Mann
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (710.92KB)


Vergangenheitsform - ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ

ቀልጢፉ ሰረሐ - schneller arbeiten
ካብ እዚ ሰብኣይ - als der Mann
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (751.74KB)
ቀልጢፉ ሰረሐ - schneller arbeiten
ካብ እዚ ሰብኣይ - als der Mann
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (751.74KB)


Zukunftsform - ትንቢት ኣገባብ

ቀልጢፉ ሰረሐ - schneller arbeiten
ካብ እዚ ሰብኣይ - als der Mann
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (776.24KB)
ቀልጢፉ ሰረሐ - schneller arbeiten
ካብ እዚ ሰብኣይ - als der Mann
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (776.24KB)