ኣዛማዲ ሓረጋት - RelativsätzeAuto fahren sein - መኪና ዘወረ ነበረ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.21MB)
Auto fahren sein - መኪና ዘወረ ነበረ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.21MB)


sehen Mann geben Buch - ረኣየ ሰብኣይ ሃበ መጽሓፍ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.39MB)
sehen Mann geben Buch - ረኣየ ሰብኣይ ሃበ መጽሓፍ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.39MB)


tun viel sein - ገበረ ብዙሕ ነበረ
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (935.37KB)
tun viel sein - ገበረ ብዙሕ ነበረ
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (935.37KB)


Mann kommen - ሰብኣይ መጸ
ህልዊ ቀጻሊ ኣገባብ - Verlaufsform in der Gegenwart
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (739.41KB)
Mann kommen - ሰብኣይ መጸ
ህልዊ ቀጻሊ ኣገባብ - Verlaufsform in der Gegenwart
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (739.41KB)


Mann anders sein - ሰብኣይ ካልእ ነበረ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (660.37KB)
Mann anders sein - ሰብኣይ ካልእ ነበረ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (660.37KB)