ቅጽላት Adjektive

 Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B. (04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ  በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።


Demonstrativadjektive - ኣመልካቲ ቅጽል

Farben ሕብርታት

01 ቅጽል ሕብርታት - Farbadjektive
Adjektiv stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
02 ቅጽል ሕብርታት
ብጀርመን: ድኹም ንተስሓቢ
መምሃሪ ካርታ ንቁልጡፍ መምሃሪ
ብጀርመን: ንሓያልን  ድኹምን ቅና ቅጽል
Farbadjektive
Schnelllernkarten für Tigrinya_Interessenten


 Adjektive ቅጽል

01 ቅጽል - Adjektive
Adjektiv stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
01 ቅጽል - Adjektive
ብጀርመን: ድኹም ንተስሓቢ - schwach dekliniert
01 ቅጽል
መምሃሪ ካርታ ንቁልጡፍ
01 ገላጺ ዓንቀጽ ሓረጋት - Prädikativ


02 ቅጽል - Adjektive
stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
02 ቅጽል
ሓያልን ድኹምን ቅና ቅጽል ካርታታት ንቁልጡፍ መምሃሪ
02 ቅጽል - Adjektive
schwach dekliniert - ብጀርመን: ድኹም ቅና ንቅጽል
02 ገላጺ ዓንቀጻዊ ሓረግ - Prädikativ

 

03 ቅጽል - Adjektive
stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
03 ቅጽል - Adjektive
schwach dekliniert - ብጀርመን: ድኹም ቅና ንቅጽል
03 ቅጽል
ሓያልን ድኹምን ቅና ቅጽል ካርታታት ንቁልጡፍ መምሃሪ
03 ገላጺ ዓንቀጻዊ ሓረግ - Prädikativ

 

 

04 ቅጽል - Adjektive
stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
04 ቅጽል - Adjektive
schwach dekliniert - ብጀርመን: ድኹም ቅና ንቅጽል
04 ቅጽል
ሓያልን ድኹምን ቅና ቅጽል ካርታታት ንቁልጡፍ መምሃሪ
04 ገላጺ ዓንቀጻዊ ሓረግ - Prädikativ

   

 

 

Komparativsätze - ኣዳራጊ ሓረግ


 


Superlativsätze - ኣሳብላሊ ሓረግ