ቅጽላት Eigenschaftswörter

 Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B. (04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።


4 Eigenschaftswörter in der Einzahl 
  ቅጽላት ኣብ ንጽል


 4.1 ቅጽላት ኣብ ድርብ
Eigenschaftswörter in der Mehrzahl4.2 Eigenschaftswörter: Ausnahmen ቅጽላት: ፍሉያት

 


Bitte die Videos bis 10 vorher anschauen
በጃኹም ቪዲዮ 7
 - 10 ኣቀዲምኩም ርኣይዎ11 ኣመልካቲ ቅጽላዊ ተወላጠ ስማት Hinweisende adjektivische Fürwörter
  Hinweisende adjektivische Fürwörter - ኣመልካቲ ቅጽላዊ ተወላጠ ስማት

 

Weitere Lernkarten für hinweisende adjektivische Fürwörter sind hier:
ካልኦት መምሃሪ ካርታታት ንኣመልካቲ ቅጽላዊ ተወላጠ ስማት ኣብዚ ኣሎዉ:

Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ


Farben ሕብርታት

(2023) ጀርመን ተማሃሮ ሕብራታት ጹማቕ ናይ ድኹም ቅጽላት
Für Deutschlerner: Zusammenfassung der schwachen Adjektive
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.77MB)
(2023) ጀርመን ተማሃሮ ሕብራታት ጹማቕ ናይ ድኹም ቅጽላት
Für Deutschlerner: Zusammenfassung der schwachen Adjektive
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.77MB)
(2023) ንጀርመን ተማሃሮ: ጽማቕ ናይ ሓያላት ቅጽላት
Für Deutschlerner: Zusammenfassung der starken Adjektive
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.77MB)
(2023) ንጀርመን ተማሃሮ: ጽማቕ ናይ ሓያላት ቅጽላት
Für Deutschlerner: Zusammenfassung der starken Adjektive
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.77MB)


(2023) Für Tigrinyalerner: Zusammenfassungen aller Farbadjektive
ንተመሃሮ ትግርኛ: ጹማቕ ናይ ኩሎም ቅጽላት ንሕብርታት
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.46MB)
(2023) Für Tigrinyalerner: Zusammenfassungen aller Farbadjektive
ንተመሃሮ ትግርኛ: ጹማቕ ናይ ኩሎም ቅጽላት ንሕብርታት
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.46MB)


(2023) ኩሎም ቅጽላት ንሕብርታት ኣብ ድኹም ኣገባብ
Alle Farbadektive in der schwachen Form
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.77MB)
(2023) ኩሎም ቅጽላት ንሕብርታት ኣብ ድኹም ኣገባብ
Alle Farbadektive in der schwachen Form
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.77MB)
(2023) ኩሎም ቅጽላት ንሕብርታት ኣብ ሓያል ኣገባብ
Alle Farbadjektive in der starken Form
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.77MB)
(2023) ኩሎም ቅጽላት ንሕብርታት ኣብ ሓያል ኣገባብ
Alle Farbadjektive in der starken Form
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (4.77MB) Eigenschaftswörter - ቅጽላት

ንጀርመን ተማሃሮ ንቁልጡፍ ምምሃር: ጹማቕ ናይ ጀርመን ድኹም ቅጽላት
(2023)
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (58.03MB)
ንጀርመን ተማሃሮ ንቁልጡፍ ምምሃር: ጹማቕ ናይ ጀርመን ድኹም ቅጽላት
(2023)
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (58.03MB)
ንጀርመን ተማሃሮ ንቁልጡፍ ምምሃር: ጹማቕ ናይ ሓያል ቅጽላት
(2023)
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (50.06MB)
ንጀርመን ተማሃሮ ንቁልጡፍ ምምሃር: ጹማቕ ናይ ሓያል ቅጽላት
(2023)
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (50.06MB)


Tigrinyalerner: alle Adjektivformen für schnelles Lernen
(2023)
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (49.84MB)
Tigrinyalerner: alle Adjektivformen für schnelles Lernen
(2023)
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (49.84MB)

 

(2023) ቅጽላት ድኹም ኣገባብ
(2023) Eigenschaftswörter, schwache Form
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (61.44MB)
(2023) ቅጽላት ድኹም ኣገባብ
(2023) Eigenschaftswörter, schwache Form
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (61.44MB)

 

(2023) ቅጽላት ሓያል ኣገባብ
(2023) Eigenschaftswörter in der starken Form
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (61.45MB)
(2023) ቅጽላት ሓያል ኣገባብ
(2023) Eigenschaftswörter in der starken Form
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (61.45MB)

 

 Eigenschaftswörter im Prädikativsatz
 ቅጽላት ኣብ ሓደ ሓረግ ምስ ነበረ

(2023) ቅጽላት ኣብ ሓደ ሓረግ ምስ ግሲ ነበረ
(2023) Eigenschaftswörter im Prädikativsatz
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (57.11MB)
(2023) ቅጽላት ኣብ ሓደ ሓረግ ምስ ግሲ ነበረ
(2023) Eigenschaftswörter im Prädikativsatz
04_ቅጽላት_Adjektive.apkg (57.11MB)


ቅጽላዊ ተውሳኸ ግስታት - adjektivische Adverben

(2023) ቅጽላዊ ተወሳኸ ግስታት
(2023) adjektivische Adverben
07_ተወሳኺ ግስታት Adverben.apkg (13.81MB)
(2023) ቅጽላዊ ተወሳኸ ግስታት
(2023) adjektivische Adverben
07_ተወሳኺ ግስታት Adverben.apkg (13.81MB)