ሰዋስው - Grammatik

 

Die Grammatik gibt Ihnen Informationen zum Aufbau von Sätzen oder der richtigen Kombination von Wortarten und ist deshalb beim Erlernen einer Sprache hilfreich.

ስዋስው ንዓኹም ሓበረታታት ንስርዓት ናይ ሓረጋት ወይ ልክእ  ጽንበራ ናይ ዝተፈላለዩ ቓል ዓይነታት ይህብኹም። በዚ ምኽንያት ስዋስው ንምምሃር ንሓደ  ቋንቋ ይሕግዘና።


Deshalb gibt es hier zu jeder Wortart und auch Satzart Erklärvideos.

በዚ ምኽንያት ኣብዚ ነብሲ ወከፍ ቓል ዓይነታት ወይ ሓረግ ዓይነታት ቪዲዮታት መግለጺ ኣሎዉ።


Sie können aber auch sofort mit dem Lernen des Alphabets oder der Vokabeln beginnen.

ግን ንስኹም እዉን ብእዋኑ ምስ ምምሃር ናይ ፊደላት ወይ ቓላታት ክትጀመሩ ትክእሉ።


Auf den Lernkarten sind Einfärbungen, Punkte und Symbole, die ihnen Informationen zu ihrer richtigen Verwendung geben.

ኣብ መምሃሪ ካርታታት ሕብርታትን፣ ነጥብታትን ምልክታትን ኣሎዉ። እዚኦም ንዓኹም ሓበረታታት ብልክኦ ምጥቃም  ይሕብሩ።1 መእተዊ  ሰሚናር ንስዋስው

 


(2013) ስነ-ቓላት ንስዋስው Fachbegriffe der Grammatik
02_00_ ስማት_Hauptwörter.apkg (12.64MB)
(2013) ስነ-ቓላት ንስዋስው Fachbegriffe der Grammatik
02_00_ ስማት_Hauptwörter.apkg (12.64MB)