ቓላት ንሓረግ  Satzbauwörter

 Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B. (04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።

 Fürwörter (Pronomen) - ተውላጠ ስማት

12 Subjektpronomen
ተውላጠ ስማት ንብዓል ቤት

(2023) Höflichkeitsform ስነ-ስዓታዊ
12_ተወላጠ_ስማት ንብዓል ቤት_Subjektpronomen.apkg (171.07KB)
(2023) Höflichkeitsform ስነ-ስዓታዊ
12_ተወላጠ_ስማት ንብዓል ቤት_Subjektpronomen.apkg (171.07KB)

 

 

15 Fälle - ተግባራት

 

 

ተውላጠ ስማት ንተግባራት ንፍሉጣት ስማት - bestimmte Fallfürwörter

ንመን-ተግባር  -  Wem-Fall


ናይ መን-ተግባር - Wessen-Fall

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስማት ንፍሉጣት ስማት - bestimmte Artikel
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (142.85KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስማት ንፍሉጣት ስማት - bestimmte Artikel
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (142.85KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ስም - Artikel mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (208.22KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ስም - Artikel mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (208.22KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ቅጽልን ስምን - Artikel mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (299.1KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ቅጽልን ስምን - Artikel mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (299.1KB)

   

ኣየናይ ወይ ኣንታይ ተግባር - Wen oder Was-Fall

ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስማት ንፍሉጣት ስማት - bestimmte Artikel
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (160.59KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስማት ንፍሉጣት ስማት - bestimmte Artikel
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (160.59KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስማት ምስ ስም - bestimmte Artikel mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (225.86KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስማት ምስ ስም - bestimmte Artikel mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (225.86KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ቅጽልን ስምን - bestimmter Artikel mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (282.24KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ቅጽልን ስምን - bestimmter Artikel mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (282.24KB)ተወላጠ ስማት ንተግባራት ንዘይፍሉታት ስማት - unbestimmte Fallfürwörter

ንመን-ተግባር  -  Wem-Fall

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስማት ንዘይፍሉጣት ስማት - unbestimmte Artikel
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (147.8KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስማት ንዘይፍሉጣት ስማት - unbestimmte Artikel
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (147.8KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ስም - unbestimmte Artikel mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (176.48KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ስም - unbestimmte Artikel mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (176.48KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ቅጽልን ስምን - unbestimmte Artikel mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (284.67KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ቅጽልን ስምን - unbestimmte Artikel mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (284.67KB)


 ኣየናይ ወይ ኣንታይ ተግባር - Wen- oder Was-Fall

ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስም ንዘይፍሉጣት ስማት - unbestimmte Artikel
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (89.45KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስም ንዘይፍሉጣት ስማት - unbestimmte Artikel
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (89.45KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ስም - unbestimmte Artikel mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (198.54KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ተውላጠ ስም ምስ ስም - unbestimmte Artikel mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (198.54KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was Fall
ተውላጠ ስም ምስ ቅጽልን ስምን - unbestimmter Artikel mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (297.95KB)
ኣየናይ/ኣንታይ ተግባር - Wen/Was Fall
ተውላጠ ስም ምስ ቅጽልን ስምን - unbestimmter Artikel mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (297.95KB)


14 ሕቶኣዊ ተውላጠ ስማት
Fragewörter, Interrogativpronomen 

 

 


10 ኣመልካቲ ተውላጠ ስማት
Hinweisende Fürwörter

ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እዚ - Hinweisendes Fürwort: dieser
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (116.6KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እዚ - Hinweisendes Fürwort: dieser
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (116.6KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እዚ - Hinweisendes Fürwort: dieser
ምስ ስም - mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (176.55KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እዚ - Hinweisendes Fürwort: dieser
ምስ ስም - mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (176.55KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እዚ - Demonstrativpronomen: dieser
Höflichkeitsform - ስነ ስርዓታዊ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (81.41KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እዚ - Demonstrativpronomen: dieser
Höflichkeitsform - ስነ ስርዓታዊ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (81.41KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እዚ - Demonstrativpronomen
Höflichkeitsform mit Hauptwort und Eigenschaftswort - ስነ ስርዓታዊ ምስ ስምን ቅጽልን
TIGRIN~1.APK (224.27KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እዚ - Demonstrativpronomen
Höflichkeitsform mit Hauptwort und Eigenschaftswort - ስነ ስርዓታዊ ምስ ስምን ቅጽልን
TIGRIN~1.APK (224.27KB)ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እቲ - Demonstrativpronomen: Jener
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (117.37KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እቲ - Demonstrativpronomen: Jener
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (117.37KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እቲ - Demonstrativpronomen: Jener
mit Hauptwort - ምስ ስም
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (163.08KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እቲ - Demonstrativpronomen: Jener
mit Hauptwort - ምስ ስም
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (163.08KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እቲ - Hinweisendes Fürwort: Jener
Höflichkeitsform - ስነ ስርዓታዊ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (75.1KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እቲ - Hinweisendes Fürwort: Jener
Höflichkeitsform - ስነ ስርዓታዊ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (75.1KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እቲ - Hinweisendes Fürwort: Jener
Höflichkeitsform mit Hauptwort und Eigenschaftswort - ስነ ስርዓታዊ ምስ ስምን ቅጽልን
TIGRIN~1.APK (213.25KB)
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም: እቲ - Hinweisendes Fürwort: Jener
Höflichkeitsform mit Hauptwort und Eigenschaftswort - ስነ ስርዓታዊ ምስ ስምን ቅጽልን
TIGRIN~1.APK (213.25KB)

 


ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ንተግባር:  እዚ  hinweisende Fallfürwörter: dieser

ንመን-ተግባር  -  Wem-Fall


ኣያናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall

ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላተ ስማት: እዚ - hinweisende Fürwörter: dieser
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (83.5KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላተ ስማት: እዚ - hinweisende Fürwörter: dieser
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (83.5KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ስማት - hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (191.05KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ስማት - hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (191.05KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ቅጽላትን ስማትን - hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern und Eigenschaftswörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (295.85KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ቅጽላትን ስማትን - hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern und Eigenschaftswörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (295.85KB)

 


ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስም - hinweisende Fürwörter
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (161.25KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስም - hinweisende Fürwörter
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (161.25KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ስማት - Hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (174.95KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ስማት - Hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (174.95KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ቅጽላትን ስማትን - Hinweisende Fürwörter mit Eigenschaftswörtern und Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (301.55KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ቅጽላትን ስማትን - Hinweisende Fürwörter mit Eigenschaftswörtern und Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (301.55KB)


ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ንተግባር:  እቲ   hinweisende Fallfürwörter: jener

ንመን-ተግባር  -  Wem-Fall

ኣያናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall

ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት: እቲ - hinweisende Fürwörter: jener
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (91.39KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት: እቲ - hinweisende Fürwörter: jener
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (91.39KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ስማት - hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (157.01KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ስማት - hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (157.01KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ቅጽላትን ስማትን hinweisende Fürwörter mit Eigenschaftswörtern und Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (233.47KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ቅጽላትን ስማትን hinweisende Fürwörter mit Eigenschaftswörtern und Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (233.47KB)

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት: ናይቲ hinweisende Fürwort: jenes
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (84.82KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት: ናይቲ hinweisende Fürwort: jenes
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (84.82KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ስማት - Hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (214.37KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ስማት - Hinweisende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (214.37KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ቅጽላትን ስማትን - hinweisende Fürwörter mit Eigenschaftswörtern und Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (288.63KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት ምስ ቅጽላትን ስማትን - hinweisende Fürwörter mit Eigenschaftswörtern und Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (288.63KB)11 ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት
adjektivische hinweisende Fürwörter
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት: እዚ ... እዚ adjektivische hinweisende Fürwörter: diese

ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እዚ ... እዚ - dieser
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (181.77KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እዚ ... እዚ - dieser
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (181.77KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስም - adjektivische hinweisende Fürwörter
እዚ ... እዚ ምስ ስም - diese mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (196.4KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስም - adjektivische hinweisende Fürwörter
እዚ ... እዚ ምስ ስም - diese mit Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (196.4KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እዚ ... እዚ ምስ ቅጽልን ስምን - dieser mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (192.02KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እዚ ... እዚ ምስ ቅጽልን ስምን - dieser mit Eigenschaftswort und Hauptwort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (192.02KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እዚ ... እዚ ምስ ቅጽልን ስማን ኣብ ካልእ መስርዕ - dieser mit Eigenschaftswort und Hauptwort in anderer Reihenfolge
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (66.02KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እዚ ... እዚ ምስ ቅጽልን ስማን ኣብ ካልእ መስርዕ - dieser mit Eigenschaftswort und Hauptwort in anderer Reihenfolge
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (66.02KB)


ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት: እቲ ... እቲ adjektivische hinweisende Fürwörter: jene

 

ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት: adjektivische hinweisende Fürwörter
እቲ ... እቲ - jene
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (130.72KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት: adjektivische hinweisende Fürwörter
እቲ ... እቲ - jene
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (130.72KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እቲ ... እቲ ምስ ስማት - Jene mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (200.07KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እቲ ... እቲ ምስ ስማት - Jene mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (200.07KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እቲ ... እቲ ምስ ስምን ቅጽልን - Jene mit Hauptwort und Eigenschaftswort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (128.59KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እቲ ... እቲ ምስ ስምን ቅጽልን - Jene mit Hauptwort und Eigenschaftswort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (128.59KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እቲ ... እቲ ምስ ስምን ቅጽልን ካልእ መስርዕ - Jene mit Hauptwort und Eigenschaftswort in anderer Reihenfolge
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (194.52KB)
ቅጽላዊ ኣመልካቲ ተወላጠ ስማት - adjektivische hinweisende Fürwörter
እቲ ... እቲ ምስ ስምን ቅጽልን ካልእ መስርዕ - Jene mit Hauptwort und Eigenschaftswort in anderer Reihenfolge
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (194.52KB)13 Besitzanzeigende Fürwörter - ዋንነት ተውላጠ ስማት


 

ዋንነት ተወላጠ ስማት - besitzanzeigende Fürwörter


ዋንነት ጥብቖ ድሕሪት - besitzanzeigende Nachsilben

 

Tigrinischen Höflichkeitsformen der besitzanzeigenden Fürwörter
ስነ-ስዓታዊ ኣገባባት ናይዚ ዋንነት ተወላጠ ስማት ብትግርኛ
 ዋንነት ተወላጠ ስማት ንተግባራት - Besitzanzeigende Fall-Fürwörter

ንመን-ተግባር  -  Wem-Fall
ንመን-ተግባር - Wem-Fall
ዋንነት ተወላጠ ስማትን ስማትን Besitzanzeigende Fallfürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (1.63MB)
ንመን-ተግባር - Wem-Fall
ዋንነት ተወላጠ ስማትን ስማትን Besitzanzeigende Fallfürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (1.63MB)

ነያናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall

ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ዋናነት ተወላጠ ስማትን ስማትን - besitzanzeigende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (1.3MB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ዋናነት ተወላጠ ስማትን ስማትን - besitzanzeigende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (1.3MB)

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ዋንነት ተወላጠ ስማትን ስማትን besitzanzeigende Fallfürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (1007.62KB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ዋንነት ተወላጠ ስማትን ስማትን besitzanzeigende Fallfürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (1007.62KB)


ዋንነት ጥብቖ ድሕሪትን ንተግባራት
Tigrinya: Besitzanzeigende Nachsilben
Deutsch: besitzanzeigende Fall-Fürwörter


ንመን-ተግባር  -  Wem-Fall

ኣያናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall

ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ዋንነት ጥብቖ ድሕሪትን ስማትን - besitzanzeigende Nachsilben mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (329.16KB)
ኣየናይ/እንታይ ተግባር - Wen/Was-Fall
ዋንነት ጥብቖ ድሕሪትን ስማትን - besitzanzeigende Nachsilben mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (329.16KB)

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall

ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ዋንነት ጥብቖ ቅድሚትን ስማትን - besitzanzeigende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (1.95MB)
ናይ መን ተግባር - Wessen-Fall
ዋንነት ጥብቖ ቅድሚትን ስማትን - besitzanzeigende Fürwörter mit Hauptwörtern
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__04 Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ.apkg (1.95MB)16 Verhältniswörter - መስተዋድዳት


 

 

Präpositionen mit Objektpronom መስተዋድድ ምስ ተውላጠ ስም ናይ ተሰሓቢ