ተወሳኸ ግስታት  Adverben - Umstandswörter

Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B. (04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ  በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።    

Kausaladverben - ተውሳኸ ግሲ ንጠንቂ


Lokaladverben - ተውሳኸ ግሲ ንቦታዊModaladverben  -  ተውሳኸ ግሲ ንኣገባባዊZeitadverben - ተውሳኸ ግሲ ንግዜኣዊ


Adjektive als Adverben - ቅጽላት ከም ተውሳኸ ግሲ
Sätze mit Lokaladverb - ሓረጋት ምስ ተውሳኸ ግሲ ንቦታዊ

ሓረጋት መላመዲ - Übungssätze
ናብ ቑልቁል ከደ - abwärts gehen


Sätze mit Zeitadverb - ሓረጋት ምስ ተውሳኸ ግሲ ንግዜኣዊ

ሓረጋት መላመዲ - Übungssätze
ድማ መጸ - schlussendlich kommen
ሓረጋት መላመዲ - Übungssätze
bald kommen - ሕጂሕጂ መጸ


Sätze mit Modaladverb - ሓረጋት ምስ ተውሳኸ ግሲ ንኣገባባዊ

 

 

 

 

ሓረጋት መላመዲ - Übungssätze
gut arbeiten - ጽቡቕ ሰረሔ
ሓረጋት መላመዲ - Übungssätze
ርጉጽ መጸ - sicher kommen
ሓረጋት መላመዲ - Übungssätze
ዘይርጉጽ ሰረሔ - unsicher arbeiten