ስማት - Hauptwörter - Substantive

Überarbeitete Karten erkennen Sie an der Datumsangabe, z. B. (04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die überarbeiteten Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።


2 Hauptwörter in der Einzahl
 ስማት ኣብ ንጽል


2 ስማት ኣብ ድርብ 
Hauptwörter in der Mehrzahl
Bitte die Videos 4 bis 14 vorher anschauen
በጃኹም ቪዲዮ 4
 - 14 ኣቀዲምኩም ርኣይዎ


15 Fälle - ተግባራት


 

 ተወሳኺ መምሃሪ ካርታታት ንመላመዲ ኣብዚ ኣሎዉ:

 Weitere Lernkarten zum Üben sind hier:


==>   Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ


Themengebiete der Hauptwörter -  ኣርእስቲ ክፋላት ናዚ ስማት


Beruf - Arbeit ኢድ ጥበባት - ስርሓ


Schule - Lernen ቤት ትምህርቲ - መምሃሪ


Computer - ኮምፒቶር 


Feiertage - በዓላት 


Geräte - Maschinen   ናውትታት - መካይን 


Gesundheit - ጥዕና


Grammatik ሰዋስው

 

Haushalt ገዛ ኣቁሑ

 

Infrastruktur  ትሕተ ቕርጺ


Jahreszeiten - ክፋል ዓመት 


Kleidung - ኻዳን


Kommunikation   መራኽቢ


Körper  ነብሲ


Kunst  ጥበብ


Lebensmittel ግዛዕ መግቢ


Mengenangaben ሓበርታታት ንብዝሒ

 

Menschen ሰባት


Monate  ወርሕታት

 

Natur  ተፈጥሮ


Organisation - ውደባ


Orte und Richtungen ቦታታን ኣንፈታትንPlaneten  ኮዋኽብቲ

 

Religion - ሃይማኖት


Schreibwaren  - ድኳን ናውቲ ጽሕፈት


Sport - Spiel  ስፖርት - ጽውታ


Wochentage  መዓልትታት


Tageszeiten   መዓልታዊ ጋዜጣ


Technik    ህንደሳ


Tiere - ኣንስሳታት


Transportwesen -    መጎዓዝያ


Verben substantiviert  ስማት ካብ ግስታት


Verwaltung  - Politik   ምምሕዳር

 

Werkzeugመጋበርያ