ቓላት ንሓረግ  Satzbauwörter

 Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B. (04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ  በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።

 

 Pronomen - ተውላጠ ስም

Subjektpronomen - ተወላጠ ስም ንብዓል ቤት

Subjektpronomen - ተውላጠ ስም ንብዓል
Höflichkeitsform - ስነ-ስርዓታዊ

 


    

Fragewörter, Interrogativpronomen - ሕቶኣዊ ተውላጠስም

 


Demonstrativpronomen - ኣመልካቲ ተውላጠ ስም

ኣመልካቲ ተውላጠ ስም
Demonstrativpronomen - hinweisendes Fürwort
ኣመልካቲ ተውላጠ ስም - ስነ-ስርዓታዊ
Demonstrativpronomen - Höflichkeitsformen in TigrinyaPossessivpronomen - ዋንነት ተውላጠ ስምPräpositionen - መስተዋዳት

 

Präposition - መስተዋድ
mit Übungen - ምስ መላመዲ

 

 


Präpositionen mit Objektpronom - መስተዋድ ምስ ተውላጠ ስም ናይ ተሰሓቢ

መስተዋድ ምስ ተውላጠ ስም ናይ ተሰሓቢ 
Präposition mit Objektpronom